Jeugdkoor Geldrop Centrum
Het jeugdkoor Geldrop Centrum is een koor voor jongeren die al zingend een bijdrage willen leveren aan kerkdiensten in de Brigida kerk in het centrum van Geldrop.
Het koor telt momenteel 65 leden en 6 stafleden. De stafleden hebben binnen het koor verschillende taken. Twee stafleden verzorgen de leiding van het koor vanuit hun functie als dirigent en twee stafleden verzorgen de begelei­ding van het koor als muzikant (trompettist en pianist). Twee stafleden verzorgen de bijkomende taken binnen het koor. Ze verzorgen de kerstatten­ties en de verjaardagskaarten voor de koorleden en organiseren met de andere stafleden het koorkamp
Het koor repeteert wekelijks op woensdagavond van 19.00 uur tot 19.45 uur in de Brigida kerk.
De activiteiten .
Gedurende het gehele jaar verzorgt het jeugdkoor gemiddeld twee maal per maand een dienst in de centrumkerk. Daarnaast worden er extra diensten verzorgd tijdens feestdagen zoals Pasen, Kerstmis en Pinksteren. 
Soms wordt er buiten deze diensten een beroep gedaan op het koor. Aan dit verzoek wordt gehoor gegeven indien er voldoende koorleden en stafle­den aanwezig kunnen zijn om enthousiast hun medewerking te verlenen.
In de week na Kerstmis heeft het jeugdkoor een zeer geslaagd kerstconcert gegeven samen met het gemengd koor van de Brigida parochie.
Het koor is in juni voor het eerst mee geweest met de Geldropse bedevaart naar Handel. Het jeugdkoor heeft daar heel fijn gezongen. Jammer was het dat de processie niet door kon gaan vanwege een flinke regenbui. Het koor kreeg heel veel positieve reacties van de bedevaartgangers. 
Op zondag tijdens de Geldropse kermis heeft het jeugdkoor gezongen tijdens de eucharistieviering die gehouden werd op het kermisterrein in de botsautoattractie. De jongerengroep heeft gezongen tijdens de huwelijksmis van twee van haar leden. 
Een ander koorlid is 8 oktober bevallen van een zoon zodat we over enkele jaren weer nieuwe aanwas krijgen uit eigen gelederen. Dat is eigenlijk al een traditie aan het worden. De drie oudste koorleden hebben elk 2 kinderen bij het koor. 

Het kamp
Elk jaar gaat het jeugdkoor op kamp. Dit is een weekend lang lol maken en zingen.

Heb je zin om mee te doen stuur dan een mail naar info@jeugdbelangengeldropcentrum.nl